Kaart- en spelavond

  Naar aloude traditie organiseert de ouderraad opnieuw een kaart- en spelavond, met praatcafé. De opbrengst hiervan wordt volledig besteed aan projecten ten voordele van de school. Vorig jaar hebben we geïnvesteerd in de aankoop van een verkeerskoffer. Die verkeerskoffer bevat duurzaam materiaal (verkeerslichten, verkeersborden …). Dit jaar willen we de school steunen bij het […]

Mission impossible completed

Wat zaterdag langzaamaan op een mission impossible begon te lijken werd maandagavond toch tot een goed einde gebracht. Het plan was echter op voorhand eenvoudig: onder de speelplaats ligt een kapotte rioleringbuis die loopt van aan de toiletten tot aan de septische put en deze moest uitgegraven worden en vervangen worden. De positie “van aan de toiletten” was echter […]