Zie ginds komt de STEAM boot…

Vorige donderdagavond heeft het zorgteam een boeiende en duidelijke uiteenzetting gegeven over het zorgbeleid op school.  Wie er niet bij was, kan hier alles nalezen. Volgende Algemene Vergadering vindt op plaats op dinsdag 19  februari. Deze vergadering staat in teken van STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics. De school zet hier sterk op in en met de ouderraad […]