Algemene Vergadering

Algemene vergadering

Vijf keer per schooljaar houden we een algemene vergadering met ouders, een afvaardiging van de leerkrachten en de directeur.

Hiervoor wordt door het bestuur van de ouderraad samen met de directeur een agenda opgesteld. Elke ouder kan een agendapunt aanbrengen.

Tijdens iedere algemene vergadering willen we alvast één groot thema aanpakken dat vooraf wordt bekend gemaakt (in de pijplijn: verkeersveiligheid, pestbeleid, gezondheid en sport, …)

Alle ouders zijn welkom op deze vergadering.

Het is onze ambitie om de algemene vergadering niet langer te laten duren dan 2u (meestal start die om 20u, dus reken maar uit). ?

Project

Wat doen we met het ingezamelde geld: projec­ten ondersteunen. We zijn een kleine school. Dat heeft zijn voor- en nadelen. Voordeel: knus, gezellig en een persoonlijk contact. Nadeel: de middelen zijn beperkt waardoor een goed draaiende ouderraad van pas kan komen. Enkele projecten die gesteund werden door de ouderraad: de vernieuwde keuken, aankoop van een spiegelreflexcamera, iPad… In het werkjaar 2015 – 2016 hebben wij zo gezorgd voor een verkeerskoffer die moet helpen om sterker in het verkeer te staan.