’16-’17: AV #5 – Mediawijsheid voor ouders

Er is heel wat activiteit op sociale media door ouders, leerkrachten, de school… over het schoolgebeuren. Er bestaan facebookgroepen van ouders, die dit op eigen initiatief hebben opgericht, buiten de school om, maar wel met ‘gemene deler’ het schoolgebeuren.

Het is leuk om uit te wisselen onder elkaar: je kunt dit zien als de ‘digitale’ schoolpoort. Deze groepen of pagina’s ontstaan wel heel spontaan, dit zijn privé-initiatieven. De school heeft hier weinig invloed op. De ouders zijn in feite zelf verantwoordelijk voor de communicatie die ze onder elkaar voeren.

Het standpunt van de school bij gebruik van haar eigen facebook pagina: er wordt verslag gedaan van schoolse activiteiten. Deze pagina wordt gebruikt als een soort ‘website’. Iedereen kan hier op kijken, net zoals op de schoolwebsite.

Er wordt over nagedacht om de communicatie vanuit de school/klasjes toch meer digitaal te voeren. Het tijdperk van ‘briefjes’ meegeven in de boekentassen kent wellicht stilaan zijn einde. De e-communicatie wordt opgevoerd. In die lijn zal het mogelijk zijn dat er facebookpagina’s onstaan per klas vanuit de school. De leerkracht kiest zelf via welke ‘schoolcommunicatieweg’ hij/zij communiceert (e-mail, facebook, digitale briefjes). In de verre toekomst: twitter, instagram…

www.ikbeslis.be

www.childfocus.be

Dit zijn twee websites met goede informatie voor ouders en kinderen om je goed doordacht en weerbaar te gedragen online. Dit ter info. Er volgt volgend schooljaar nog een info-avond rond mediawijsheid.