’17 – ’18: AV #1 – Verkeersveiligheid

Vorig jaar zijn we geëindigd met het thema ‘verkeersbeleid’. We pikken dit thema terug op bij de start van dit schooljaar. Naar aanleiding van het spijtig ongeluk bij de basisschool Gistelsesteenweg vorig jaar, nemen we ook de verkeersveiligheid rond onze school eens onder de loep. Met een kleine werkgroep van ouders en de preventieadviseur (oa. Thomas, Iene, Annelies) wordt het schoolvervoerplan opgesteld. Hier mogen gerust nog ouders op aansluiten.

Mobiel 21 – www.mobiel21.be –  is een organisatie die aan de slag gaat met 10 scholen in Brugge om samen na te denken over een veilige verkeersomgeving en hoe dit te bereiken. Er is een eerste bijeenkomst met de stad volgende donderdag 19/10.

Studenten van KULAB Brugge ontwikkelen ondetussen een app waarbij je ‘pijnpunten’ kan melden. Dit kadert in het project ‘CityHacks’ van Stad Brugge. De brainstorm wordt binnenkort afgerond.

Fietkadee.be is een app in ontwikkeling die zich focust op veilige fietsroutes naar school.

De routes die de ouders volgen worden in het verkeersbeleidsplan van de school in beeld gebracht.

De kwestie ‘gemachtigde opzichters’ om een veilige oversteek te bewaken: is dit de taak van leerkrachten van de school of is dit een taak van de Stad (veilige schoolomgeving)? Dit is nog niet geheel duidelijk. Zolang is het de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind veilig aan school af te zetten.

De verkeersweek (themaweek op school) gaat door de eerste week na de herfstvakantie. De kinderen worden gemobiliseerd om hun fluojasje te dragen, een helm te dragen als ze met de fiets komen. Vorig jaar was er een beloningssysteem als ze in orde waren, we kunnen dat herhalen.

Dit is ook de week bij uitstek om rond verkeerseducatie aan de slag te gaan op verschillende niveau’s (klas, ouders, school).

Fietsbrevetten worden dan later op het jaar afgelegd.