’16-’17: AV #1 – Verkeerveiligheid

Thema: verkeersveiligheid (Algemene Vergadering 11 oktober 2016)

Naar aanleiding van de StrapDag  en de week van de verkeersveiligheid wil de school werken rond verkeersveiligheid. Vorig jaar is er gestart met een ‘verkeersleerlijn’. Dit is een leerplan van het eerste kleuter tot het zesde leerjaar waarbij alle kinderen informatie en vaardigheden aangereikt krijgen rond bepaalde thema’s/ op basis van wat uitgewerkt werd door SVS. Dit leerplan zit bij dit verslag als bijlage.

  • loopfietsbrevet (evenwicht, stuurvaardigheid)
  • voetgangersbrevet
  • voetgangersexamen in het vierde leerjaar
  • behendigheidstraining met de fiets
  • fietsbrevet

De bedoeling is dat de kinderen tegen het einde van het 6de leerjaar op een goede en zelfstandige manier met de fiets kunnen deelnemen aan het verkeer.

De fietsen werden in september ‘streng’ gecontroleerd door ouders en grootouders. In oktober of november komt de politie zelf nog eens langs om de fietsen te herkeuren.

Voor 4de, 5de en 6de leerjaar is er ook een grote vrachtwagen gekomen om het gevaar van de dode hoek uit te leggen. De kinderen leerden op welke manier ze zichtbaar blijven voor truck-chauffeurs.

Bedenking: als er een uitstap is met de fiets, zou de school uitdrukkelijk moeten aanraden om ook de helm te dragen. Fluojasjes worden altijd gedragen op uitstap.

Via sponsoring beschikt de school over fluojasjes voor iedereen. Alle kinderen krijgen een fluojasje: ze dragen dit tussen de herfstvakantie en de paasvakantie om naar school te komen en om op uitstap te gaan. Er wordt nagedacht over een beloningsysteem voor de kinderen die dit echt consequent dragen. Bijvoorbeeld: gratis toegang tot de fuif.

We moeten misschien eens nadenken over creatieve manieren om de kinderen te laten ondervinden wat het ‘zichtbaar’ verschil is tussen een zwakke weggebruiker mét een fluojasje en zonder fluojasje.

Probleem parking Spoorwegstraat!

Het blijft bij momenten chaotisch en gevaarlijk op de parking vooraan waar ouders hun kinderen zo dicht mogelijk bij school willen afzetten of ophalen. We hebben ons geïnformeerd bij Verkeersouder.be. Via deze organisatie is het mogelijk om vrijwilligers op te leiden om het verkeer op de parking in goede banen te leiden: genre een sympathieke sjampetter. We kunnen bijvoorbeeld een appel doen op opa’s en oma’s (beeld je in: sjampetter met petje en bel of fluitje die mensen aanspoort om het rond puntje vrij te maken).

Ander idee:

  • kinderen maken alternatieve ‘boetes’ om tussen de ruitenwissers te steken wanneer mensen verkeerd parkeren
  • de klassen maken een sensibileserende brief op over het belang van goed parkeren

Femke den Hollander

Feedback van de school (Algemene Vergadering 29 november 2016).

De fluo hesjes hebben wat vertraging opgelopen bij de stad. De school zal nog proberen het beloningsproject te starten in de laatste week voor de kerstvakantie (om te oefenen) om dan echt van start te gaan in het nieuwe jaar.