’16-’17: AV #2 – De Structuur van de School

Thema: De structuur van de school (Algemene Vergadering 29 november 2016)

In het verleden is het al een paar keer gebeurd dat de vergadering van de ouderraad ‘gebruikt’ werd om individuele klachten te uiten over de gang van zaken op school. Het is duidelijk dat klachten in de eerste plaats met de betrokken leerkracht of eventueel met directie wordt opgenomen.

Daarom een verduidelijk wat de plaats (en taak) van de ouderraad is.

Wat is de ouderraad en wat is die ouderraad niet?

 • de ouderraad is ondersteunend: financieel (dmv activiteiten)
 • de ouderraad is geen klachtenforum of ombudsdienst die tussen ouders en de school staat
 • de ouderraad kan wel signalen of problemen oppikken die door meerdere kinderen/ouders worden ervaren (bijvoorbeeld verzuchtingen over de organisatie van naschoolse opvang)
 • de ouderraad is een forum om informatie uit te wisselen
 • de ouderraad is geen orgaan dat kan meebeslissen over schoolbeleid

Voorbeeld: het probleem van een individuele leerling die gepest wordt in de klas, wordt niet besproken in de ouderraad. Wel kan het pestbeleid van de school eens besproken worden als thema.

Schoolraad

Schoolraad is een officieel orgaan waar het beleid van de school opgevolgd wordt. De schoolraad heeft een adviserende functie. De schoolraad bestaat uit:

 • Chris Deloof en Marc Vandevoorde – vertegenwoordiging schoolbestuur
 • Femke den Hollander en Christophe Cleeren – vertegenwoordiging ouderraad
 • Olivier Graeschepe en Ilse De Mey – vertegenwoordiging uit de lokale gemeenschap
 • Stijn Verhulst en Ann Beirnaert – vertegenwoordiging uit het schoolteam
 • Anne Dierickx – directie

Ik heb een opmerking of vraag…

Stel je zit met een opmerking of een aantal vragen. Normaal gezien is dan de individuele (zorg)leerkracht je eerste aanspreekpunt. Het kan altijd zijn dat die persoon onderdeel is van je opmerking. Dan kan je nog altijd de directeur aanspreken. De contactgegevens van het schoolteam vind je op de webpagina van de school.

In laatste instantie kan je nog steeds terecht bij de ouderafgevaardigde(n) in de schoolraad: Femke den Hollander en Christophe Cleeren (ouderraad@club250.be)

 1. Individuele Leerkracht of zorgcoördinator
 2. Directeur
 3. Ouderafgevaardigden in de schoolraad.

De structuur van de school

Powerpoint: structuur-van-de-school