Zie ginds komt de STEAM boot…

Vorige donderdagavond heeft het zorgteam een boeiende en duidelijke uiteenzetting gegeven over het zorgbeleid op school.  Wie er niet bij was, kan hier alles nalezen. Volgende Algemene Vergadering vindt op plaats op dinsdag 19  februari. Deze vergadering staat in teken van STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics. De school zet hier sterk op in en met de ouderraad […]

Daar gaan we weer!

Een nieuw (school)jaar, een nieuw begin. De ouderraad wuifde deze zomer enkele sterke krachten uit, maar mocht ook enkele nieuwe gezichten verwelkomen. Ook in onze aanpak en activiteiten hebben we dit jaar voor vernieuwing gekozen! De eerste activiteit trappen we af met een parents kick-off avond op vrijdag 12 oktober om 19h30. Na een korte […]